Hallituksen jäsen

Olen useamman yrityksen ja organisaation hallituksen jäsen.


IRC-Galleria on yksi Suomen suurimmista ja tunnetuimmista nuorten aikuisten sosiaalisista nettiyhteisöistä.


Media-alan tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä. Säätiö tukee liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus‐, kehitys ja innovaatiotyötä, koulutusta, osaamisen kehittämistä sekä mediaan liittyvien tarpeiden ymmärtämistä.


Sopiva on Sovittelujournalistien yhdistys, joka kokeilee uusia tapoja tehdä journalismia. Sovittelujournalismilla pyrimme ehkäisemään ja purkamaan vastakkainasetteluja yhteiskunnassa ja luomaan keskusteluyhteyden eri tavoin ajattelevien ihmisten välille. Tavoitteenamme ei ole tehdä kaikista samanmielisiä.”


Suomen Mielenterveysseuran omistama yhteiskunnallinen yritys Lapinlahden Lähde Oy tarjoaa vuokralle tiloja Lapinlahden entisestä sairaalasta mielen hyvinvoinnin alan toimijoille.

Lapinlahden Lähde Oy, a social enterprise, owned by the Finnish Association for Mental Health, offers rental properties from the former hospital in Lapinlahti to the mental well-being sector.

Lapinlahden sairaala on Suomen ensimmäinen mielisairaalakäyttöön valmistunut sairaala ja on Euroopan vanhimpia psykiatrista hoitoa varten rakennettuja hoitolaitoksia. C.L. Engelin suunnittelema sairaala on rakennuslain nojalla suojattu ja on arvokas osa Suomen rakennus- ja kulttuuriperintöä. Sairaalaa on alusta lähtien ympäröinyt laaja puutarha.

Lapinlahden Lähde Oy pyrkii toiminnallaan rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämiseen ja korostumiseen. Tiloista huolehditaan ja niitä kunnostetaan yhteistyössä Museoviraston kanssa